Avtalskund profilering gäst
Visa Mastercard KLARNA PAYSON UPS SCHENKER

EN 149 - Andningsskydd – Filtrerande halvmasker mot partiklar

Standard för filtrerande halvmasker mot partiklar.

Här klassificeras masken in 3 olika klasser beroende på vilken förmågan masken har att avskilja luftburna partiklar. (FFP = Filtering Face Pieces)

Klass Avskiljnings förmåga(vid 95 L/min luftflöde) Tillåten läckage mellan mask och ansikte
FFP1 Filtret avskiljer minst 80% av luftburna partiklar. < 22%
FFP2 Filtret avskiljer minst 94% av luftburna partiklar. < 8%
FFP3 Filtret avskiljer minst 99% av luftburna partiklar. < 2%