Avtalskund profilering gäst
Visa Mastercard KLARNA PAYSON UPS SCHENKER

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som konsument ("Du") gör en beställning via www.protect24.se och därtill hörande sidor, ("Sajten"). Avtal ingås mellan dig och Vemico AB , organisationsnummer 556974-1183 ("Vemico AB") nedan protect24.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om protect24 framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
protect24 är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. protect24 accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. protect24 förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
protect24 reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. protect24 har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer protect24 naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan protect24 fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. protect24 ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av protect24 eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från protect24.

2. Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt protect24:s Integritetspolicy, se nedan.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när protect24 bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från protect24 per e-post. protect24 uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med protect24:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av protect24. Om beställningen återkallas så kommer protect24 att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1
protect24 rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om protect24:s behandling av personuppgifter finns i protect24:s Integritets-policy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till protect24 om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om protect24 misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har protect24 rätt att stänga av dig. protect24 har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. protect24 har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av protect24. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan protect24 eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. protect24 förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. Kampanjer och erbjudanden

protect24 kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av protect24 i samband med kampanjen. protect24 förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att protect24 skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om protect24:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Vid leveransförsening meddelar protect24 dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har protect24 rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

7. Ångerrätt

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela protect24 detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

(c)
ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

7.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till protect24 på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till protect24. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till protect24 enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

7.6
Ibland kan protect24 erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

7.7
När Du ångrar ditt köp betalar protect24 tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som protect24 erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har protect24 rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8
protect24 betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum protect24 tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. protect24 får dock vänta med återbetalningen tills protect24 tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1
Vissa av protect24:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta protect24 så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3
protect24 står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer protect24 att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. protect24 strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att protect24 mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. protect24 förbehåller sig rätten att neka en re-klamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer protect24 riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

protect24 kan länka till andra webbplatser som ligger utanför protect24:s kontroll, och webb-platser utanför protect24:s kontroll kan länka till Sajten. Även om protect24 försöker säkerställa att protect24 enbart länkar till webbplatser som delar protect24:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är protect24 inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. Force Majeure

protect24 ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som protect24 inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar protect24 dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och protect24 rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av Villkoren

protect24 förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att protect24 har informerat dig om ändringarna. protect24 rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med protect24:s kundtjänst. Vid eventuell tvist följer protect24 beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

13.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


Dessa Villkor har fastställts av protect24 den 2012-01-03