Hudskydd är skyddande hudkrämer som används löpande under arbetsdagen

Hudskydd en sammanfattning


Dessa produkter bildar en tunn film på huden som skyddar mot hudretande och allergiframkallande äm­nen. En tunn krämfilm slits dock snabbt bort från huden och gör skyddseffekten kortvarig. Hudskydd via en skyddskräm kan därför aldrig ersätta en handske. Använd inte skyddskrämer tillsammans med skyddshandskar eftersom det ökar risken för kontaktallergi och hudirritation.